Zelfhulpgroep

"Vermoeide Helden & Heldinnen"

Zelfhulp: benut die mogelijkheid.............!

Zet jezelf niet in de kou, ervaar de warmte van zelfhulpá via lotgenotencontact!

Vermoeide Held(inn)en

'Vermoeide Held(inn)en' zijn mensen met een overactieve levensstijl, die het ouder worden doorgaans beleven als een onaanvaardbare inperking van hun prestatievermogen. In plaats van tijdig gas terug te nemen bij de eerste tekenen van afnemende vitaliteit, verdubbelen zij hun inzet, waarop tenslotte lichamelijke en psychische uitputtingsverschijnselen kunnen volgen. Het zijn mensen die vaak van de ene op de andere dag hun sociale en maatschappelijke verdiensten in rook zien opgaan. Ze hebben geen zicht meer op hun toekomst. De oorzaken hiervan kunnen verschillend zijn. Vaak is het verlies van hun met trots opgebouwde baan door ontslag om welke reden ook, de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen.

Zij zijn in de spreekkamer van huisartsen en medisch specialisten geen zeldzame verschijning. Vage klachten van geestelijke en lichamelijke vermoeidheid demonstreren dat "de rek eruit is", terwijl tegelijkertijd met verve wordt duidelijk gemaakt dat de eindstreep nog lang niet is bereikt. Het betreft mensen, globaal tussen de 40 en 60 jaar; noeste plichtsgetrouwe werkers, afhankelijk van prestatie en prestige, hun zekerheid zoekend in almacht, controle of toewijding en maatschappelijke bewondering. Deze problematiek blijkt bij velen van hen omstreeks het vijftigste levensjaar zijn hoogtepunt te vinden. Lange tijd was men in de psychiatrische hulpverlening pessimistisch gestemd over de behandelingsmogelijkheden. Men vond deze mensen dikwijls `te oud' of `te trots' om hun hero´sche levenshouding nog te kunnen corrigeren. De laatste jaren is daarin gelukkig een kentering gekomen bij psychologen, psychiaters en andere hulpverleners.

Secretariaat:

Beverstraat 139

5741 KW Beek en Donk

Ons adres:

Telefoon: 06 51 91 56 57

 

 

E-mail: info@vermoeideheldengroep.nl